Contact

School
 
Adres 2de E.J. Potgieterstraat 2
2802 VA Gouda
  Directie Hennie Spruijt 
Ad Ridder
Telefoon 0182-519739 (algemeen)
0182-519659 (kleutergroepen)
  Administratie Jeannette Smilde
Email info.dekas@stichtingklasse.nl   Intern begeleiders Hennie Spruijt
Ad Ridder
Mi Ri van der Mannen
Rekeningnummers: Onderbouwco÷rdinator Anja van Hoof
Algemeen NL17 INGB 0005 895665   Contactpersoon
klachtencommissie
Ad Ridder
Anja van Hoof
OR NL09 INGB 0000 0997 68   Contactpersoon
sociale veiligheid
Ad Ridder
Tanja Spee
 
Grotere kaart weergeven