Groep 1/2

Samenstelling kleutergroepen
Op dit moment zijn er vier kleutergroepen. De groepen bestaan uit jongste én oudste kleuters.
De kleuters zitten samen met de peutergroep in een eigen gebouw, direct naast het hoofdgebouw. Beide gebouwen grenzen aan hetzelfde schoolplein.
Kinderen die 4 jaar oud zijn geworden, stromen gedurende het schooljaar in. Om hen hier op voor te bereiden, mogen zij vóór die tijd vijf ochtenden komen wennen.

  
 Groep 1/2A   Renate Oskam
 Marlon de Reuver 
 Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
 Donderdag en vrijdag
 Groep 1/2B  Anja van Hoof  Gehele week
 Groep 1/2C  Danielle Hammond 
 Nelleke Ligthelm
 Maandag en dinsdag
 Woensdag, donderdag en vrijdag
 Groep 1/2D  Joëlle van Ewijk
 Diana Honkoop 
 Maandag, dinsdag en vrijdagma
 Woensdag en donderdagWerkwijze
In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens het principe ‘basisontwikkeling’ en ‘handelingsgericht werken’. Dat betekent dat er kindgericht wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt aan de hand van seizoensgebonden thema’s, zoals de zomer, Kinderboekenweek, herfst, Sint, Kerst, winter, Pasen/lente.
Daarnaast wordt er ook gewerkt met eigen themakisten. De thema’s die middels deze kisten behandeld worden, zijn: lichaam/ziek zijn, boodschappen, kleding, wonen, op reis en eten en drinken. Naast deze themakisten is er ook nog ruimte voor andere thema’s, zoals kriebelbeestjes, piraten en indianen. Elke kleutergroep behandelt ieder schooljaar drie thema’s. Dit schooljaar wordt er gewerkt met de volgende thema’s:
 
 Groep 1/2A   Wonen, op reis en hulpdiensten
 Groep 1/2B   Lichaam / ziek zijn, kleding en hulpdiensten 
 Groep 1/2C  Op reis, eten & drinken / boodschappen en hulpdiensten 
 Groep 1/2D  Lichaam / ziek zijn, kleding en hulpdienstenVolgend schooljaar komen de andere thema’s aan bod.

Leerlingvolgsysteem
De kinderen in groep 1 en 2 worden aan de hand van 17 ontwikkelingsgebieden gevolgd in het leerlingvolgsysteem KIJK!. Deze gegevens en de resultaten van de Cito toetsen (groep 2) worden gebruikt om 2 keer per jaar een rapport te schrijven. De ontwikkelingen worden ook met de ouders/verzorgers besproken tijdens de rapportgesprekken. De leerlingen van groep 0 worden wel nauwlettend gevolgd in het leerlingvolgsysteem KIJK!, maar krijgen nog geen rapport.
Klik hier voor meer informatie over het leerlingvolgsysteem voor groep 1 en 2.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de kinderen klassenregels op. Op een groen vel papier worden afspraken geplakt die wél mogen en op een rood vel papier worden afspraken geplakt die níet mogen.
In de groepen 1/2 wordt gewerkt met de methode Kinderen en hun sociale talenten.
 
Bibliotheek en andere uitstapjes
Elke groep brengt ongeveer zes keer per schooljaar een bezoek aan de bibliotheek in de wijk.
Daarnaast worden er uitstapjes gemaakt die verbonden zijn aan de thema’s. Tijdens het thema Boodschappen, wordt er bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan een echte supermarkt. Of een mooie herfstwandeling tijdens het thema Herfst.
 
Spel en beweging
In het hoofdgebouw is een speellokaal aanwezig waar de kinderen op een veilige manier bewegingslessen krijgen. Deze lessen variëren van klimmen-klauteren tot balspelen.