Groep 4
 
 Caroline Vogelaar   Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 Ilse Blok  Maandag


Technisch lezen
Voor technisch lezen wordt de methode ‘Estafette lezen’ gebruikt. Er wordt in drie niveaugroepen gewerkt. Het doel van de lessen is om vloeiend en vlot te leren lezen. Daarnaast is ook het leesplezier belangrijk.
Een keer in de week is er kussentjes-lezen. De kinderen mogen dan van huis een kussen en een eigen leesboek meenemen en op een zelfgekozen plaats in de klas gaan lezen.

Taal
Voor taal wordt de methode ‘Taal Actief’ (versie 4) gebruikt. Taal is onderverdeeld in mondeling- en schriftelijk taalgebruik, spelling, woordenschat en stelopdrachten (het schrijven van verhaaltjes en brieven). Elk thema wordt afgesloten met een taaltoets en een dictee.
Woordenschat is geďntegreerd in de methode.

Rekenen
Voor rekenen wordt de methode ‘Alles telt’ gebruikt. Er wordt in drie niveaugroepen gewerkt, zodat iedere leerling op zijn eigen niveau werkt. In groep 4 wordt er tot 100 gerekend. Er komen naast de optel- en aftreksommen ook keersommen (de tafels) en verhaaltjessommen aan de orde. Daarnaast wordt het klokkijken uitgebreid met kwart voor/over, 5/10 voor en 5/10 over. Dit wordt uitgebreid met het digitaal klokkijken, de begrippen meter (m), centimeter (cm), millimeter (mm) en kilogram (kg) aangeleerd. Alle soorten sommen worden inzichtelijk aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van hulpmaterialen zoals: de getallenlijn, de honderdketting, fiches, klokken, geld, linialen, weegschalen enzovoort.

Om goed te leren rekenen is belangrijk dat sommige vaardigheden geautomatiseerd zijn. Daarvoor worden de rekenactiviteiten ingezet van de methode 'Met sprongen vooruit'.

Schrijven
Voor schrijven wordt de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt. In groep 4 worden alle hoofdletters en de daarbij behorende verbindingen aangeleerd. De pengreep en zithouding zijn ook dit jaar nog een groot aandachtspunt. Ook in groep 4 wordt er gedurende het hele schooljaar met potlood geschreven.

Zaakvakken
Verkeer
Voor verkeer wordt de methode ‘Wijzer door het verkeer’ gebruikt. Een paar keer per jaar worden er op school praktijklessen gegeven:  ‘School op Seef’.  Met behulp van allerlei attributen zoals pylonen, verkeersborden, verkeerslichten, drempels enzovoort worden verkeerssituaties nagebootst. Hierbij hebben de leerlingen hun eigen fiets nodig.

Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde wordt de methode ‘De blauwe planeet’ gebruikt.  De onderwerpen die hierin aan bod komen hebben te maken met de eigen omgeving van de kinderen.

Biologie
Er wordt gekeken naar het Schooltv-programma ‘Huisje boompje beestje’. Samen met Raaf bekijken/onderzoeken de leerlingen verschillende onderwerpen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Aan het begin van het jaar bedenken de leerkrachten samen met de kinderen afspraken voor in de klas. Hierdoor worden de kinderen medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep. De methode ‘Kinderen en ……hun sociale talenten ’ staat hierin centraal.

Creatieve vakken
Onder crea verstaan wij handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Naast het verbeteren van de (fijne) motoriek spelen de eigen creativiteit, het zoeken van oplossingen en het vergroten van de taalvaardigheid  een belangrijke rol.

Gymnastiek
Twee keer per week krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. In de lessen komen de verschillende facetten van spel en bewegen aan bod. De kinderen gymmen in een korte broek, t-shirt en gymschoenen. De meisjes dragen hun haar in een staart. De gymspullen zitten in een degelijke tas.