Groep 6

Sociale ontwikkeling: Dit jaar besteden wij veel aandacht aan dit onderdeel, dmv spelletjes en Rots & Water trainingen.

Taal bestaat o.a. uit taal, spelling en woordenschat. Er wordt hiermee iedere dag op tablets geoefend.

Begrijpend lezen: Elke week wordt een tekst uit de actualiteit behandeld.

Rekenen: We rekenen tot 10.000. Ook hier wordt dagelijks op de tablet geoefend.

Zaakvakken: Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis zijn vakken die regelmatig overhoord worden..

Huiswerk: Elke vrijdagmiddag krijgen de leerlingen huiswerk voor rekenen, spelling of taal mee naar huis. Zij moeten dat maandag weer mee naar school nemen.

Daarnaast hebben ze incidenteel leerwerk voor de zaakvakken.