Groep 7
 
 Ruben Pollé   Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 Marlon de Reuver   Maandag

Aan het begin van het schooljaar wordt in groep 7 een plan van aanpak gemaakt voor elk kind. Dit plan wordt aan het begin van het jaar in een individueel gesprek met elk kind besproken. Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies.
Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7 ook regelmatig huiswerk. Hiervoor hebben de kinderen een opbergmap (geen multomap) en agenda nodig.

Tablets
In groep 7 wordt er voor de vakken technisch lezen, taal, rekenen, begrijpend lezen, en spelling gewerkt met de tablet. Dit doen we via de digitale leeromgeving van Snappet.

Technisch lezen
Hierbij wordt gebruik gemaakt van niveauleesboeken en van de oefenboekjes van Vloeiend en Vlot. In deze oefenboekjes worden leesmoeilijkheden geoefend en daarnaast ook het leestempo. Het leestempo wordt extra geoefend met behulp van woordrijtjes. Ook maken we hier gebruik van Snappet. Daarnaast houdt iedereen dit jaar een boekbespreking.

Taal
Dit is het taalwerk uit de methode Taal Actief. De lessen zijn rond een thema opgebouwd en duren per thema 4 weken. In een thema komen diverse taalactiviteiten aan bod. Zoals ontleden van zinnen, schrijven van een verhaal, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en woordenschat.
Ook houdt iedere leerling een spreekbeurt met een onderwerp dat gerelateerd is aan een van de zaakvakken.

Spelling
Binnen een taalthema worden er ook spellinglessen gegeven. Deze bestaan uit lessen waarin spelling categorieën worden herhaald en uitgebreid. Daarnaast worden er lessen gegeven over de werkwoordspelling. Dit alles wordt afgesloten met een dictee.

Begrijpend lezen
Tweemaal per week krijgen de kinderen begrijpend lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan op de actualiteit. Daarnaast worden ook CITO oefenteksten ingezet om de vraagstelling te oefenen. Eenmaal per week werken groep 7 en 8 groepsdoorbroken. Er wordt dan op 3 niveaus gewerkt onder begeleiding van 2 leerkrachten, daardoor kunnen kinderen op hun eigen niveau werken en is de begeleiding op maat en intensief.

Rekenen
Er wordt gewerkt aan de hand van de methode Alles Telt. Een aantal belangrijke onderdelen in groep 7 zijn: cijferend rekenen, breuken, procenten, metriek stelsel, en hoofdrekenen.

Zaakvakken
Groep 7 doet mee aan de praktijklessen van School op Seef. Daarnaast bereiden de kinderen zich voor op het landelijk verkeersexamen (theorie en praktijk), dit vindt plaats aan het einde van het schooljaar. Als het examen met goed gevolg wordt afgerond krijgen zij een verkeersdiploma.

Verkeer
groep 7 doet mee aan de praktijklessen van School op Seef. Daarnaast bereiden de kinderen zich voor op het landelijk verkeersexamen (theorie en praktijk), dit vindt plaats aan het einde van het schooljaar. Als het examen met goed gevolg wordt afgerond krijgen zij een verkeersdiploma.

Engels 
De methode Real English wordt hiervoor gebruikt. Door middel van speelse opdrachten, spelletjes en liedjes maken de kinderen kennis met de Engelse taal.Creatieve vakken
Hieronder wordt tekenen en handvaardigheid verstaan. De creatieve opdrachten worden regelmatig gekoppeld aan zaakvakken of actuele thema´s.

Gymnastiek
De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Groep 7 gymt twee keer per week. Daarnaast wordt er mee gedaan aan de sportieve activiteiten die georganiseerd worden door de Brede School. Ook staat elk jaar het schoolvoetbaltoernooi weer op het programma voor zowel de jongens als de meisjes.
Op woensdagmiddag kunnen de kinderen van groep 7 samen met de kinderen van groep 8, onder begeleiding van onze gymleerkracht, extra sporten (Powerboost) op het ONA veld van 12.30 tot 14.00 uur.