Groep 8
 
 Daniël Vermij   Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 Ruben Pollé   Maandag
 
Technisch lezen
Hierbij wordt gebruik gemaakt van niveauleesboeken en van de oefenboekjes van Vloeiend en Vlot. In deze oefenboekjes worden leesmoeilijkheden geoefend en daarnaast ook het leestempo. Het leestempo wordt ook geoefend met behulp van woordrijtjes op het digibord en door middel van huiswerk.

Taal
De taallessen worden gegeven uit de methode Alles Telt. De verwerking van de lessen doen we op de tablet of in het schrift. Natuurlijk worden de verhalen nog met de hand geschreven.

Woordenschat
We gebruiken de woordenschatlessen die horen bij de methode Nieuwsbegrip. De oefeningen worden gemaakt op de tablet. Ook wordt er in de nieuwe taalmethode veel extra geoefend met woordenschat.

Spelling
Binnen een taalthema worden er spellinglessen gegeven. Deze bestaan uit twee lessen waarin spellingcategorieën worden ingeoefend. Daarnaast worden er twee lessen gegeven over de werkwoordspelling. De lessen worden geoefend op de tablet. Dit alles wordt afgesloten met een dictee.

Begrijpend lezen
Twee maal per week krijgen de leerlingen begrijpend lezen. Hiervoor wordt de methode Nieuwsbegrip XL gebruikt. Deze lessen sluiten aan bij actuele onderwerpen. Daarnaast krijgen de leerlingen eenmaal per week een CITO tekst om alvast te wennen aan de vraagstelling. De begrijpend lezen lessen worden samen met groep 7 gegeven en op de tablet verwerkt.

Rekenen
Hierbij wordt de methode Alles Telt gebruikt. Een aantal belangrijke onderdelen in groep 8 zijn: cijferend rekenen, breuken, procenten, metriek stelsel en hoofdrekenen. De verwerking maken we op de tablet.

Zaakvakken
In groep 8 gaat het vak aardrijkskunde over de wereld. De kinderen maken in dit jaar ook kennis met de topografie van de werelddelen. Met geschiedenis worden alle tijdvakken van de prehistorie tot het heden behandeld. Hiervoor wordt de methode Speurtocht gebruikt. Voor Natuur en Techniek wordt methode Natuniek ingezet.
 
Bomberbots
Ook worden er programeerlessen gegeven waarin kinderen leren programeren en allerlei (ict) vaardigheden worden aangeleerd.

Engels
Engels wordt gegeven uit de methode real English. Tijdens de lessen wordt er bijna alleen Engels gesproken door de leerkracht en vinden er veel kringactiviteiten plaats waarin de leerlingen op een speelse manier Engels leren.
 
Creatieve vakken
Hieronder wordt tekenen en handvaardigheid verstaan. De creatieve opdrachten worden regelmatig gekoppeld aan zaakvakken of actuele thema´s.
 
Gymnastiek
We krijgen twee keer per week gymles van een gymleerkracht. Daarnaast doet groep 8 ook mee met een aantal sportactiviteiten georganiseerd door de Brede School en Sport.Gouda.
 
Plan van aanpak
Begin groep 8 wordt er van elke leerling een plan van aanpak gemaakt. Daarna wordt de klas opgedeeld in niveaugroepen. De bedoeling is om elke leerling zo goed mogelijk op zijn of haar niveau voor te bereiden op de CITO M8 in januari en de CITO eindtoets in februari. Deze toetsen bepalen uiteindelijk, samen met het advies van de leerkrachten, waar de leerling aan het eind van de basisschool naar toe gaat. Verder krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar een voorlopig advies mee zodat de open dagen van het voortgezet onderwijs gerichter kunnen worden bezocht.
 
Na de CITO toetsen…
De verwijzing naar het voortgezet onderwijs gebeurd na de CITO toetsen. Natuurlijk wordt er daarna ook nog steeds hard gewerkt, zodat de leerlingen zicht  goed kunnen voorbereiden op hun nieuwe school.
In april gaan alle leerlingen op schoolkamp. De basisschoolperiode wordt afgesloten met een musicalopvoering voor alle leerlingen van de school en familie.