Wie zijn wij?
 
De KAS staat voor ‘Korte Akkeren School’ en maakt deel uit van de wijk met diezelfde naam. We voelen ons erg betrokken bij de wijk. Door de verhalen van de kinderen weten we wat er speelt. We streven ernaar dat de samenstelling van ons leerlingenbestand past bij de bevolkingsopbouw in de wijk. Het dagelijkse leven van de kinderen houdt immers niet op bij het sluiten van de schooldeur.

Onze school is een openbare school.Wij brengen verschillende denkbeelden bij elkaar en laten kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in gesprek gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch te leren kijken naar zichzelf en medeleerlingen. Kinderen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. De openbare school leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Je kunt beter met elkaar samenleven als je weet wat anderen beweegt.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig handelende individuen. Daarom brengen we ze bij hoe ze problemen moeten oplossen, alleen, maar misschien nog wel belangrijker, ook in samenwerking met anderen.

Leven doe je altijd samen met andere mensen. Daarom staan in de manier waarop wij onderwijs geven samenwerking en wederzijdse acceptatie centraal. Lezen, schrijven en rekenen vormen de basis van ons onderwijspakket.

Juist in de huidige ingewikkelde maatschappij is het van groot belang dat kinderen die vaardigheden goed beheersen. Daar is het onderwijs op de KAS dan ook in belangrijke mate op gericht.
Maar natuurlijk is er ook tijd voor vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Binnen deze vakgebieden komen ook de belangrijkste wereldgodsdiensten aan de orde. Dat gebeurt met respect, zonder dat er een oordeel wordt geveld.
We motiveren onze leerlingen ook om te leren. Want leren houdt vandaag de dag niet meer op na het afronden van vervolgopleidingen, ongeacht of dat vmbo is of de universiteit. Ontwikkelingen gaan zo snel, dat levenslang leren een voorwaarde is om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. We proberen kinderen uit te dagen en te stimuleren om zelf te ontdekken dat leren gewoon leuk is.