Groep 3


In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, spelen en rekenen. In korte tijd leren de kinderen alle letters lezen en schrijven. Van de kleuters naar groep 3 is best een hele stap. Gelukkig leren de kinderen in groep nog veel spelenderwijs, bijvoorbeeld bij het rekenen. Bij het werken wordt goed gekeken naar wat een kind aan kan, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Natuurlijk ontwikkelen de kinderen zich ook op andere gebieden, zoals schrijven, natuur en verkeer, gym, handvaardigheid en tekenen.

In groep 3 leren de kinderen ook om zelfstandig te werken, door middel van de zoem-aanpak. De kinderen leren hierdoor gestructureerd en nauwkeurig te werken.