Groep 6

In groep 6 wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling; door middel van co÷peratieve activiteiten en Rots & Water training. 

Taal bestaat onder andere uit taal, spelling en woordenschat. De verwerking gebeurd op de tablet. 

Met begrijpend lezen wordt iedere week een tekst met een actueel onderwerp behandeld. 

In groep 6 wordt er tot 10.000 gerekend. Ook hier wordt dagelijks op de tablet geoefend. 

De zaakvakken bestaan uit; aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. De onderwerpen sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.

In groep 6 krijgen de kinderen iedere week huiswerk mee, zodat zij leren hoe zij hier mee om moeten gaan.