Aanmeldprocedure obs de KAS

Als uw kind 3 jaar wordt, kunt u uw kind aanmelden op onze school. Deze aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier. Dit formulier kunnen we op school samen met u invullen of u kunt het meenemen.

Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft wordt uw kind geplaatst op onze school. Deze plaatsing wordt definitief als de directeur het aanmeldformulier heeft ondertekend. U ontvangt hiervan schriftelijk een berichtje.

Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning nodig is en of en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de school een passende onderwijsplek voor uw kind zoeken. Dit heet de zorgplicht. De termijn hiervoor is uiterlijk 10 weken vanaf het moment van ondertekening van het aanmeldformulier.

Als u uw kind wilt aanmelden voordat het 3 jaar oud is, dan kan dit door contact op te nemen met de directeur. Uw kind wordt op een lijst met vooraanmeldingen geplaatst. Zodra uw kind 3 jaar oud is, ontvangt u het aanmeldingsformulier.