Buitenschoolse opvang

De inpandige bso wordt georganiseerd door de Schaapskooi. De buitenschoolse opvang kan een aanvulling zijn op en/of tijdelijke vervanging zijn van de thuissituatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en ideeŽn van ouders ten aanzien van (op)voeding en verzorging.
 
Kinderen ontwikkelen zich in een aantal fasen. Elk kind doet dit in zijn eigen tempo. Er wordt veel aandacht besteedt aan de ontwikkeling die kinderen op verschillende gebieden doorlopen: de lichamelijke, motorische, zintuiglijke, cognitieve, taal-, sociaal-emotionele, persoonlijkheids- ontwikkeling en de ontwikkeling van de creativiteit.
 
Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar:

  • de kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en zichzelf mogen zijn;
  • kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten;
  • we met de kinderen zoeken naar een invulling waarbij ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten, centraal staan;
  • we de kinderen prikkelen om met elkaar leuke dingen te doen, zonder dat dit een verplichtend karakter heeft;
  • we laten zien dat we het werk van de kinderen waarderen en dat anderen er aandacht voor hebben;
  • we in gaan op de behoeften van kinderen van dat moment, waarbij de aandacht is gericht op het speelse beleven;
  • kinderen door activiteiten in aanraking komen met mogelijke hobbyís.

 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi www.kindercentrumdeschaapskooi.nl tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier bij de bso of op school halen en invullen.