Openingstijden
 
Voorschoolse opvang
 
Voorschoolse opvang wordt aangeboden vanaf 7:30 uur. De leidsters ontvangen de kinderen in een gezellige BSO-ruimte.  Voor de school begint, brengt de leidster de jongste kinderen naar de verschillende klassen.
 
Tussenschoolse opvang
 
Voor de kinderen die voor de lunch willen overblijven op school wordt tussendemiddag de mogelijkheid geboden onder begeleiding te eten en drinken. 
 
Naschoolse opvang
 
Naschoolse opvang start, zodra basisschool de KAS stopt. De BSO-leidsters halen de jongste kinderen op uit de verschillende groepen. De oudere kinderen vinden zelf hun weg. De BSO sluit om18:30 uur.
Vakantieopvang is mogelijk van 7:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school waarop buitenschoolse opvang wordt aangeboden is de BSO geopend.