Piramide / VVE
 
Op de peuterspeelzaal wordt thematisch gewerkt aan de hand van het programma Piramide, waarmee een goede aansluiting gevonden wordt bij de belevingswereld van de kinderen. Vijf keer per jaar wordt een thema aangeboden gedurende acht weken. Op die manier is er voldoende ruimte om het thema tot zín recht te laten komen.
 
Om kinderen te ondersteunen die door hun opvoeding of omgeving onvoldoende voorbereid zijn op het leren op school wordt de mogelijkheid van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geboden. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen met name door hun taal- (en reken)vaardigheden te vergroten, maar ook door het vroegtijdig opsporen van achterstanden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Door VVE worden deze kinderen voorbereid op de basisschool. Dit gebeurt o.a. door middel van het aanbieden van het piramideprogramma, gedurende tenminste 10,5 uur per week, eventueel aangevuld met een programma gericht op opvoedondersteuning voor ouders.