De Ouderraad

De OR bestaat uit een dagelijks bestuur en een oudergeleding waarin alle groepen worden vertegenwoordigd. De OR komt regelmatig bijeen voor een vergadering, hierbij is ook een directielid en een leerkracht uit de onder- en bovenbouw aanwezig.

De voornaamste taak van de ouderraad is het organiseren van allerlei activiteiten, bijvoorbeeld het sinterklaas-, kerst-, paas- en suikerfeest, de sportdagen en de schoolreizen.
De OR zorgt ook voor het innen van de ouderbijdrage en houdt in de gaten dat deze goed en verantwoord besteed wordt. 
De Algemene Ouderavond wordt georganiseerd door de OR voor alle ouders/verzorgers. Tijdens deze avond wordt onder andere het jaarverslag gepresenteerd en nieuwe OR-leden benoemd. 

 Verslagen ouderraad: verslag vergadering 11-01-2018