Zo werkt het

Zo werkt het

Aanmelden

Gedurende het hele schooljaar is het mogelijk om uw kind aan te melden. U kunt hiervoor een afspraak maken met Hennie Spruijt of Mi Ri van der Mannen. 
 

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school. Ook nemen wij u graag mee met een rondleiding door beide gebouwen. Indien u hierna besluit om uw kind bij ons op school te plaatsten, vult u een aanmeldformulier in. Deze kunt u weer inleveren bij de administratie; per post of per mail is ook mogelijk. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 

Informatie-overdracht

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, is informatie-overdracht nodig, zodat we kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.  Wij vragen u hiervoor om toestemming. 

Bij kinderen die tussentijds wisselen van school, is informatie-overdracht ook wenselijk. Ook hiervoor vragen wij om uw toestemming. Pas na het contact met de huidige school kunnen wij besluiten om uw kind wel of niet in te schrijven. 
 

Wennen in de kleutergroep

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op voor het maken van wen-afspraken. U kind mag 5 dagdelen komen wennen in groep 1/2. Vanaf de vierde verjaardag van uw kind, mag het hele schooldagen naar school.