De KAS, een school waar kinderen groeien door...  
Laatste nieuwtjes...

In beweging...
In het nieuwe schooljaar verzorgt juf Anouk weer de gymlessen op maandag en vrijdag. Daarbij worden een groot gedeelte van de lessen ook gegeven door juf Charissa en meester Mathijs. 

De groepen 1 t/m 3 krijgen volgend jaar dansles van juf Malika.

Ook de zwemles voor groep 2 gaat na de vakantie weer van start. De ouders van de kinderen die daaraan deelnemen, zijn inmiddels al op de hoogte gesteld. 

De groepen 7 en 8 hebben na de zomervakantie ook hun derde beweegmoment. 


Plusklas
In het nieuwe schooljaar wordt er gestart met de Plusklas. Dit is bedoeld voor kinderen die meer uitdaging aan kunnen. De Plusklas is nog in ontwikkeling en aan het begin van het nieuwe schooljaar volgt hier meer informatie over. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk benaderd. 

Schooltijden
Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 hebben in de ochtend verschillende schooltijden. Uit de ouderenquête is gebleken dat dit voor ouders soms erg lastig is.
Door de nieuwe CAO is het voor het nieuwe schooljaar mogelijk om de schooltijden voor de ochtend gelijk te trekken voor groep 1 t/m 8.

Groepsbezetting schooljaar 2016-2017
Wie wordt de nieuwe juf of meester van uw kind volgend jaar? De groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar kunt u vinden in het KAS-nieuws van 27 mei.


Certificaat Sport en Bewegen
Hieperdepiep... Hoera! Wij zijn een Gezonde School 

      
 
 
          
                  


.