Belangrijke informatie n.a.v. artikel in AD Gouda

07-11-2018
Verkeerde informatie over de KAS in het AD Gouda
In het AD Gouda van vandaag (woensdag 7 november 2018) is een artikel geplaatst over de scholenkaart van Gouda. Hierin wordt een situatie geschetst hoe de huisvesting van de scholen in Gouda er tussen nu en 2034 uit zou kunnen zien.
 
In dit artikel staat het volgende over onze school:
In Korte Akkeren zijn de Westerschool en de KAS (Palmstraat) aan nieuwbouw toe, maar Stichting Klasse zou deze school mogelijk ook wel willen afstoten.
 
Wat hiermee bedoeld wordt, is dat het gebouw aan de vd Palmstraat (kleutergebouw) te zijner tijd gerenoveerd of vervangen moet worden. De indruk zou kunnen ontstaan dat onze school gaat sluiten. Dit is niet juist.
Stichting Klasse neemt contact op met het AD om dit stukje te rectificeren, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de KAS blijft bestaan.