BSO

BSO

Algemeen

De inpandige BSO wordt georganiseerd door de Schaapskooi. De buitenschoolse opvang kan een aanvulling zijn op en/of tijdelijke vervanging zijn van de thuissituatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en ideeën van ouders ten aanzien van (op)voeding en verzorging. 
 
Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar: 

  • De kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en zichzelf mogen zijn
  • Kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten
  • We met de kinderen zoeken naar een invulling waarbij ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten, centraal staan

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier bij de buitenschoolse opvang of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier
 

Openingstijden

Voorschoolse opvang 
Deze opvang wordt aangeboden vanaf 7:30 uur. De leidsters ontvangen de kinderen in een gezellige BSO-ruimte.  Voor de school begint, brengt de leidster de jongste kinderen naar de verschillende klassen. 
  
Tussenschoolse opvang 
 Voor de kinderen die voor de lunch willen overblijven op school wordt tussen de middag de mogelijkheid geboden onder begeleiding te eten en drinken.  
  
Naschoolse opvang 
Deze opvang start, zodra basisschool de KAS stopt. De BSO-leidsters halen de jongste kinderen op uit de verschillende groepen. De oudere kinderen vinden zelf hun weg. De BSO sluit om 18:30 uur. 

Vakantieopvang is mogelijk van 7:30 uur tot 18:30 uur. Ook tijdens studiedagen van leerkrachten en andere vrije uren van de school waarop buitenschoolse opvang wordt aangeboden is de BSO geopend.
 

Groepssamenstelling

Binnen de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep wordt er gewerkt in kleinere groepen. 
 
Per 10 kinderen is één leidster aangesteld. In zowel het activiteitenaanbod als in de indeling van de groepsruimtes wordt zorgvuldig rekening gehouden met de verschillen in behoeftes van jongere en oudere kinderen. 
De kinderen worden in een eigen groepsruimte opgevangen, waar ze wat kunnen eten en drinken, een activiteit kunnen doen en zich kunnen ontspannen. Daarnaast bestaat voor de kinderen ook de mogelijkheid om buiten te spelen of deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten bijv. in gymzaal of speellokaal. 
 

Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven (niet op woensdag). Een vaste medewerker van Kindercentrum de Schaapskooi draagt samen met de overblijfouders zorg voor een goede organisatie, waarbij de kinderen op leuke, gezellige manier eten en met elkaar spelen. Voor € 15,00 kan op school een overblijfkaart voor 10 keer worden gekocht.