De groepen

De groepen

Groeien vanuit een vertrouwde basis...

We zijn ervan overtuigd dat kinderen, zich vooral goed kunnen ontwikkelen, als zij veilig voelen. Op de KAS creëren we een vertrouwde basis door middel van een vaste groepsleerkracht, een vaste groep leeftijdsgenoten, een vaste plek in de school en duidelijke regels en routines. 
 

Groep 1/2

De kleuters zitten, op de KAS, in een gecombineerde klas; groep 1/2. Jonge kinderen ontwikkelen zich niet gelijkmatig. Het ene moment maken ze een sprong en het volgende moment staan ze even stil of maken ze een sprong op een ander ontwikkelingsgebied.
In groep 1/2 werken we aan de hand van een thema; bijvoorbeeld:  wonen. Alle kernactiviteiten sluiten aan bij dit thema, maar worden op verschillende niveaus aangeboden; jongste, middelste en oudste kleuters. De combinatie groep 1/2 maakt het beter mogelijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van ieder kind.
 

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 groeperen we de kinderen op leeftijd; alle kinderen in een groep zijn ongeveer even oud. Gedurende het schooljaar werken alle kinderen aan dezelfde doelen, aan de hand van een methode en/of een leerlijn. Globaal gezegd, worden de doelen op drie niveaus aangeboden; intensief, basis en verrijkt. 
 

Eigen leerlijn

Op de KAS zijn er ook kinderen waarbij hun ontwikkeling net even anders loopt. Als we zien dat het reguliere aanbod onvoldoende aansluit bij wat een kind nodig heeft, dan kunnen we besluiten om over te gaan op een eigen leerroute. Een kind werkt dan aan doelen die niet meer parallel lopen aan de groep waarin hij zit.