Uitdaging

Uitdaging

Eigenaar van leerproces

Op de KAS dagen we onze kinderen uit, maar leren we hen ook om de uitdaging aan te gaan. De leerkracht bespreekt samen met het kind welke doelen haalbaar zijn en hoe die behaald kunnen worden. Zo leren we de kinderen inzicht te hebben in hun eigen leerproces, maar hier ook invloed op uit te oefenen. 
 

Onderwijs op maat

Ieder kind heeft een eigen manier van leren. Op de KAS kijken en luisteren we daar goed naar, zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Schakelklas
Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling langzamer dan bij anderen. Zij lopen het risico om minder succesvol hun toekomst in te gaan. Op de KAS bieden wij voor deze kinderen de schakelklas aan in groep 1 t/m 4. Ze krijgen dan een rijk én intensief aanbod gericht op woordenschat, taal en begrip. Zodat zij ook optimaal kunnen groeien. 

Flexklas
Op de KAS zien we ook kinderen die gemakkelijk kunnen leren. In de plusgroep worden zij uitgedaagd op het gebied van rekenen en/of taal. Zo leren we deze kinderen om ergens eens flink je tanden in te zetten en niet op te geven als iets niet lukt. 
 

Digitale geletterdheid

Gebruik maken van digitale middelen en digitaal leren heeft op de KAS ook een duidelijke plaats ingenomen. Iedere groep heeft een digibord ter beschikking. In groep 3 leren de kinderen hoe zij ook kunnen werken op een tablet. In groep 4 t/m 8 werken de kinderen met een Chromebook. 

Naast  de verschillende methodes, maken we gebruik van Snappet. Hiermee kunnen kinderen digitaal de verwerking van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen maken.