Het team

Het team

Wie werken er op de KAS?Het schoolteam op de KAS is enthousiast en betrokken bij de ontwikkeling van onze kinderen. Binnen het team is een grote mate aan diversiteit; juffen én meesters, van jong tot ouder, van startende tot zeer ervaren leerkrachten en leerkrachten met verschillende expertises. 
 
Directie  
Hennie Spruijt
Ad Ridder
Mi Ri van der Mannen
Directeur, zorgcoördinator
Intern begeleider groep 5 t/m 8 (IB-BB)
Intern begeleider groep 1 t/m 4 (IB-OB)
Ondersteunend personeel  
Jeannette Smilde 
Fred Heegemans
Diana Honkoop 
Administratief medewerker
Conciërge 
Leerkrachtondersteuner
Leerkrachten  
Joëlle van Ewijk
Danielle Hammond
Elly van Harskamp
Anja van Hoof 
Charissa Keulers
Annemieke van der Klip 
Nelleke Ligthelm 
Sandrijn van den Oever
Renate Oskam
Joanne Poldervaart
Ruben Pollé
Marlon de Reuver
Tanja Spee
Femke Tijhuis
Daniël Vermij
Caroline Vogelaar
Jellie Wijbenga
Lisanne van der Weide
Vakleerkrachten  
Dans
Bewegingsonderwijs
Susanne van Gennip
Douwe Jouwsma
Coördinatoren  
Taalcoördinator
Leescoördinator
ICT-coördinator
Gedragscoördinator
Renate Oskam
Lisanne van der Weide
Daniël Vermij
Tanja Spee
Overige  
Anti-pestcoördinatoren Ad Ridder
Tanja Spee
Contactpersonen 'vertrouwelijke zaken'  Ad Ridder
Anja van Hoof
Snappet-coaches Daniël Vermij
Ruben Pollé
 Rots & Water-trainers Sandrijn van den Oever
Ad Ridder
Tanja Spee