Goed op de hoogte

Goed op de hoogte

Goed én regelmatig contact tussen de ouders en de school vinden we belangrijk. Om het beste uit de kinderen te halen, hebben we elkaar nodig én is afstemming vereist.
 

Algemene Ouderavond

Een jaarlijks georganiseerde avond voor alle ouders van de school. Tijdens deze avond worden de jaarstukken van de Ouderraad gepresenteerd. Daarnaast is er een wisselend programma; afgestemd op actualiteiten en verzoeken. 
 

Rapportgesprekken

Voor de ouders van de kinderen in groep 1/2 is er een inloopmiddag, een startgesprek en twee keer per jaar een rapportgesprek. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van observaties en het rapport.
De ouders van de kinderen in groep 3 t/m 6 worden uitgenodigd voor een inloopmiddag, een startgesprek en twee keer voor een rapportgesprek. Bij het tweede rapport wordt ook uw kind uitgenodigd. 
In groep 7 wordt u en uw kind aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een plan van aanpak-gesprek. Gevolgd door een voortgangsgesprek en twee rapportgesprekken.
Ook in groep 8 wordt er gestart met een plan van aanpak-gesprek, een rapport- en adviesgesprek.
 

Gesprekken op verzoek

Het kan voorkomen dat u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek; bijvoorbeeld omdat er zorgen zijn of ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden. U kunt dan een afspraak maken met de groepsleerkracht, desgewenst kan de intern begeleider of de directeur aansluiten. Deze afspraak vindt bij voorkeur buiten schooltijd plaats. 
Het kan ook zijn dat de leerkracht een gesprek wenselijk acht. U wordt dan door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek.
 

Contacten aan de deur

Uw kind voelt zich niet zo lekker of heeft een afspraak bij de dokter... Het is soms prettig om de leerkracht even kort te informeren. Dat kunt u telefonisch doorgeven; vóór schooltijd. Heeft u meer tijd nodig om de leerkracht te informeren, dan vragen we u om een afspraak te maken buiten schooltijd.
 

Social Schools

Social Schools is een communicatiemiddel met een beveiligde omgeving. Qua uiterlijk lijkt het op andere bekende social media, met het grote verschil dat buitenstaanders geen inzage hebben. Via Social Schools houden we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ook krijgt u regelmatig berichten uit de groepen; zo krijgt u een idee waar de kinderen op school mee bezig zijn. Via Social Schools wordt u ook uitgenodigd voor de rapportgesprekken. 
 

Facebook

We vinden het waardevol dat De KAS ook in contact blijft met de wijk. Dit doen we onder andere door middel van deze website, maar we maken hierbij ook gebruik van Facebook. 
 

KAS-nieuws

Dit is onze maandelijkse nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes en informatie voor de ouders en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief wordt op Social Schools en op Facebook geplaatst.