Peuterspeelzaal en kinderopvang

Peuterspeelzaal en kinderopvang

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is onderdeel van de openbare basisschool de KAS. De uitvoering wordt door Kindercentrum de Schaapskooi (SKS) gedaan. De speelzaal is gehuisvest in het vd Palmgebouw. Hier bevinden zich ook de kleutergroepen. De peuterspeelzaal biedt opvang aan kinderen tussen 2 en 4 jaar op alle ochtenden in een schoolweek. Er is plaats voor 15 kinderen per dagdeel. 

Deze voorziening biedt de mogelijkheid van spelend leren en lerend spelen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden in een doorgaande speel-leerlijn aan de orde komen. De leiding van de peuterspeelzaal zorgt, samen met de leerkrachten van de school, voor een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat en maken daarbij gebruik van elkaars competenties. Er worden gezamenlijke thema's gebruikt en voor alle kinderen is er eenzelfde kind-volgsysteem. 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier.  
 
Klik hier als u meer informatie wilt lezen over de peuterspeelzaal.
 

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door Kindercentrum de Schaapskooi. Deze is gehuisvest in het hoofdgebouw. De BSO kan een aanvulling zijn op en/of tijdelijke vervanging zijn van de thuissituatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en ideeën van ouders ten aanzien van (op)voeding en verzorging. 
 
Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar: 

  • De kinderen voorop staan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en zichzelf mogen zijn
  • Kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten
  • We met de kinderen zoeken naar een invulling waarbij ontspanning, beleving en ervaring, zowel binnen als buiten, centraal staan

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi via https://www.kcdeschaapskooi.nl, tel. 0182-571373 of u kunt een inschrijfformulier in de speelzaal of op school ophalen en invullen. Een indicatie van de kosten vindt u hier

Klik hier als u meer informatie wilt lezen over de kinderopvang.